VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics

English see below

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 1 (40 h. týdně; lze se dohodnout i na úvazku nižším, min. 20 h. týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru lingvistiky (ideálně bohemistiky, počítačové/matematické lingvistiky nebo korpusové lingvistiky);
 • výzkumný zájem o českou morfologii, dobrá znalost práce s korpusem, znalost systémů morfologického značkování češtiny, výhodou by byla i znalost systémů morfologického značkování dalších jazyků;
 • schopnost samostatné výzkumné práce;
 • jazykové znalosti: AJ; další světový jazyk výhodou;

Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2018
Termín přihlášky: 15. října 2018

 Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis, přehled praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem.
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

 

Institute of Theoretical and Computational Linguistics

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology
Expected pay group: AP2
Workload: 1 (full time, it is also possible to agree on a lower workload)

Requirements:

 • M.A. in linguistics (ideally in Czech, computer/mathematical linguistics or corpus linguistics);
 • research interest in Czech morphology, skilled in work with language corpora, knowledge of the systems of morphological markup of Czech and knowledge of systems of morphological marking of other languages is an advantage
 • the ability of independent research work;
 • language skills: EN, CZ; another world language is an advantage;

Expected beginning: November 1, 2018
Dead-line for applications: October 15, 2018

 Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

Submission by e-mail:
The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.

Submission by mail or in person:
The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic.


The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.