VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics

English see below

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 1 (40 h. týdně; lze se dohodnout i na úvazku nižším, min. 20 h. týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru lingvistiky (ideálně bohemistiky, počítačové/matematické lingvistiky nebo korpusové lingvistiky);
 • výzkumný zájem o českou morfologii, dobrá znalost práce s korpusem, znalost morfologického značkování češtiny, výhodou by byla i znalost morfologického značkování dalších jazyků;
 • schopnost samostatné výzkumné práce;
 • jazykové znalosti: AJ; další světový jazyk výhodou;

Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2018
Termín přihlášky: 15. října 2018

 Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis, přehled praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem.
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

 

Institute of Theoretical and Computational Linguistics

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology
Expected pay group: AP2
Workload: 1 (full time, it is also possible to agree on a lower workload)

Requirements:

 • M.A. in linguistics (ideally in Czech, computer/mathematical linguistics or corpus linguistics);
 • research interest in Czech morphology, skilled in work with language corpora, knowledge of morphological markup of Czech and knowledge of morphological marking of other languages is an advantage
 • the ability of independent research work;
 • language skills: EN, CZ; another world language is an advantage;

Expected beginning: November 1, 2018
Dead-line for applications: October 15, 2018

 Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

Submission by e-mail:
The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.

Submission by mail or in person:
The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic.


The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.