Věda na UK: historik prof. Ivan Šedivý a 100 let republiky

 

Profesor Ivan Šedivý je historikem a ředitelem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na české dějiny první poloviny 20. století, dějiny vojenství 19. a první poloviny 20. století a na teoretické otázky dějin vojenství. Profesor Šedivý vyrůstal v Číně, kde žil se svými rodiči diplomaty. Podle Ivana Šedivého je historie především o vyprávění příběhů, které má jako historik za úkol předat společnosti, a potom je už na ní, které z nich ji osloví. Společně se svojí manželkou napsal kromě jiných publikaci Válka a armáda v českých dějinách a na říjen roku 2018 připravil, v roli editora, společně s Janem Klápštěm publikaci Dějiny Česka.

 

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK