V Praze proběhne mezinárodní konference „Praha ve fejetonu, fejeton v Praze“

Renomovaní odborníci z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie a USA budou 20.-22. září na půdě Rakouského kulturního fóra a FF UK diskutovat o fejetonu a kulturních rubrikách českých i německých periodik v mnohokulturní Praze prvních desetiletí 20. století.

Příspěvky konference se zaměří (nejen) na významné fejetonisty, jako byli Jan Neruda, Josef Čapek, Milena Jesenská, Max Brod nebo Robert Walser.

Fejetonistická tvorba se pokouší v detailu odhalit povahu doby, často s podporou rozvinuté obraznosti, her a hříček, forem poetické arabesky a ornamentu,“ vysvětluje Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D., z Ústavu germánských studií FF UK. „Vycházíme z přesvědčení, že je-li zkušenost moderního světa ve fejetonu zvláštním způsobem zhutněna, děje se tak ve specifické situaci tehdejší Prahy dvojnásob. Stýkání, míjení i potýkání různých proudů české, německé i židovské kultury tak dnes můžeme zvlášť dobře mapovat právě v poetice těchto drobných textů.“

Třídenní setkání pořádá Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách při FF UK a slavistický seminář univerzity v německém Tübingen za podpory spolkové vlády, Česko-německého fondu budoucnosti a Rakouského kulturního fóra v Praze. Zájemci z řad studentské, akademické i laické veřejnosti jsou srdečně vítáni.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Další informace ZDE a ZDE.

Program konference


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK