FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně 26. září, pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

V bohatém programu se od 9 do 22 hodin představí v celé šíři lingvistické a jazykové obory fakulty, která patří mezi naprostou světovou špičku co do počtu vyučovaných jazyků a jazykových oborů – šíře nabídky je v Evropě srovnatelná jen s několika dalšími institucemi, například pařížským institutem INALCO či univerzitami v Oxfordu a Cambridgi.
Každý rok se z naší planety ztrácí nejen tisíce živočišných druhů, ale také desítky jazyků,“ říká Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., z Ústavu českého jazyka teorie komunikace FF UK. „Filozofická fakulta se zapojením do Evropského dne jazyků hlásí k podpoře jazykové a kulturní rozmanitosti. K dosažení tohoto cíle jsme v letošním roce založili vzdělávací platformu Knihovna řečí čili Library of Languages, jež sdružuje jazykové obory Filozofické fakulty UK a věnuje se popularizaci v oblasti výuky a rozvoje cizích jazyků.“

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská je určen všem zájemcům o cizí jazyky a jejich výuku, nehledě na věk a počet jazyků, kterými již mluví. Vítáme žáky základních i středních škol, jejich učitele, rodiče a prarodiče s dětmi i nadšené cestovatele. V neposlední řadě festival umožní nahlédnout do prostoru Kampusu Hybernská těm, kteří dosud hledali vhodnou příležitost jej navštívit.

Celodenní program Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská je velmi pestrý. Všichni zájemci o cizí jazyky si mohou vybrat z nabídky desítek minikurzů a naučit se základní fráze z nového jazyka, od portugalštiny přes japonštinu po český znakový jazyk. Ti, kteří s učením se cizího jazyka zápolí, si mohou na přednáškách a workshopech poslechnout tipy na výukové strategie a nástroje podporující úspěšné osvojení cizího jazyka. Dozvíme se například, jaké dělají Češi nejčastěji chyby v anglické výslovnosti, jak se učí jazyky polygloti nebo jak můžeme podporovat jazykový vývoj u dětí. Další blok přednášek posluchačům ukáže, jak moc se mezi sebou jazyky světa liší, proč je jich na světě vlastně tolik nebo jak se liší Tolkienova elfština od jazyků přirozených.

V galerii v Kampusu Hybernská jsou připraveny interaktivní výstavy, ukazující například unikátní audionahrávky mrtvých jazyků, jako je babylónština, staroslověnština, staroseverština či řečtina. V jedné místnosti bude znít zvuková výstava o slavném objevu Bedřicha Hrozného – rozluštění chetitštiny. A s pracovním listem si bude možné projít výstavu zvláštností směsice různých jazyků vyučovaných na FF UK a zjistit, jak zní v desítkách jazyků úryvky z Listiny základních práv a svobod nebo Malého prince.

Festival nabídne také sérii jazykových her: návštěvníci si budou moci projít Hedvábnou stezku orientálních jazyků, vyluštit úlohy z olympiád v lingvistice, poznávat jazyky podle přejímek do češtiny nebo si zajít na workshop japonské kaligrafie. Zájemci o studium jazyků na FF UK na festivalu najdou informace nejen o jazykových oborech, ale budou mít i možnost setkat se se zástupci studentských spolků a vyučujících a studentů daných oborů.

Vzdělávací program doplní bohatý program kulturní: latinsko-řecké představení divadla Lupa, promítání dokumentárních filmů o jazycích a jejich výzkumu či koncert brazilské hudby v podání Camões House Band. Gurmány prahnoucí po exotické kuchyni potěší nabídka občerstven z různých koutů planety.

Do programu se vedle studentů a pedagogů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zapojují i externí partneři, například Integrační centrum Praha, Znakujeme s miminky, Kreativní slovník či Jazykový koutek. Záštitu nad festivalem převzala primátorka hl.m. Prahy a zároveň  polyglotka Adriana Krnáčová.

Program a detailní informace jsou k dispozici zde.
Facebook.
Informace o Evropském dni jazyků.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články