Vyhlášení soutěže o studentská vědecká stipendia FF UK 2018–2019

Děkan Filozofické fakulty UK vyhlašuje pilotní podporu vědecké činnosti pro studenty/studentky bakalářského a navazujícího magisterského studia ve formě studentského vědeckého stipendia pro akademický rok 2018/2019. Žádat mohou studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia v elektronické aplikaci Žádosti do 20. 9. 2018. Toto stipendium má cíle nikoliv pouze vědecké, ale vzdělávací a didaktické. Je určeno jednotlivým studentům/studentkám na podporu získávání základních vědeckovýzkumných návyků.  V podávaných projektech by si studující měli vyzkoušet, jak má zjednodušeně vypadat psaní projektu, průběh a vyhodnocení vědecké tvůrčí činnosti.

Bližší informace naleznete v příloze: Vyhlášení soutěže o SVS FF UK 2018

 

Kontaktní osobou pro celý program je Libuše Heczková, email: svs@ff.cuni.cz.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK