VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

English see below

Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS*

*(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ)

Název pracovní pozice: post-doc v rámci projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě)
Předpokládaná mzdová třída: VP2
Obor a zaměření: politologie a související společenské a humanitní vědy
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)
Zapojení do projektu od října 2018 do 30. 9. 2020

Popis pracovní činnosti:

 • práce ve výzkumném týmu zaměřeném na aktuální podoby a dlouhodobý vývoj utváření obrazu evropských druhých (zejména antisemitismus, islamofobie a anticiganismus) a na proměny vztahu politiky a náboženství (v rámci projektu vedeného prof. Pavlem Baršou)
 • práce na vlastním výzkumu integrovaném do týmového projektu a účast na kolektivních výzkumech týmu, publikační aktivita
 • v menší míře organizační práce, podíl na přípravě seminářů a workshopů

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • publikační historie (zahraniční publikace výhodou)

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 10. září 2018

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný odborný životopis
 • soupis publikační a případné projektové činnosti
 • autoreferát disertační práce
 • motivační dopis popisující vlastní odborné plány a představy o zapojení do činnosti týmu

Způsoby přihlášení

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu ondrej.slacalek@ff.cuni.czVyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít.

KREAS Project

Name of the position: post-doctoral researcher as part of the KREAS project
Expected pay level: VP2
Field and specialization: political science and related social sciences and humanities
Workload: 0.5 (20 hours a week)
Period of hire: October 2018 to 30.9 2020

Work description:

 • participation in a research team focused on the current form and long-term development of the creation of the image of European others (especially anti-Semitism, Islamophobia and anti-Ziganism) and on the changing relationship between religion and politics, in a team led by Professor Pavel Barša
 • conducting personal research integrated into the team project and participation in the team’s collective research work
 • publishing activity
 • to a lesser extent, organizational work, participation in the preparation of seminars and workshops

Requirements:

 • Ph.D.
 • list of publications (foreign publications would be an advantage)

Expected start: October 1, 2018
Application deadline: September 10, 2018

The application should include:

 • a structured specialist CV
 • complete list of publications and, where relevant, project activity
 • succinct presentation of dissertation thesis
 • a letter of motivation describing professional plans and ideas regarding involvement in the team’s activity

Ways of applying:

 • By e-mail:
  Please send the application with all attachments by email to ondrej.slacalek@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Please send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

Original documents will be required for the selection procedure.