Dvojčata, manželský pár, který obývá hrad, i student Sorbonny. Filozofická fakulta UK zvala celé léto za svými absolventy

Na twitterovém účtu FF_CUNI probíhal celé prázdniny seriál pozvánek na zajímavá místa – cíle letních výletů, kde působí absolventi FF UK. Vedle kastelánů hradů a zámků, kurátorů muzeí a galerií či průvodců se ke své alma mater hlásily i známé tváře.

Období léta a prázdninových cest se rozhodla Filozofická fakulta UK využít k propagaci svých oborů a absolventů, které spojila s letními tipy na výlety. S hashtagy #absolventiFFUK nebo #letnitipy se fotili studenti na brigádě i ředitelé velkých institucí. Akce si rychle získala sympatie absolventů. Mezi těmi, kteří se do ní zapojili, bylo také několik pozoruhodných dvojic.

Ukázalo se například, že v Husitském muzeu v Táboře působí dvě absolventky FF UK, které studovaly identický obor, promovaly v témže roce, jsou to sestry a k tomu dvojčata. Působí v jednom oddělení a nedávno připravily společnou výstavu.

Společným studiem téhož oboru prošel také manželský pár: kastelánka hradu Roštejn a její manžel, technický správce objektu. Poznali se právě na Filozofické fakultě UK, kde v témže roce promovali z dějin umění. Dalším manželským párem, který se do seriálu letních tipů zapojil, byla básnířka Jana Štroblová, bohemistka a rusistka, a její manžel afrikanista Otakar Hulec. I oni se poznali už za studií; letos jsou spolu 59 let. Společné studium patrně svědčí lásce.

Ze známých tváří se do seriálu zapojil např. ředitel Národního muzea Michal Lukeš nebo bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. Zastoupeni byli také absolventi působící v zahraničí: K návštěvě Jižní Ameriky zval Michal Zourek, který působí na Universidad de Buenos Aires, do Paříže pak Ali Hatapçı, absolvent historie – obecných dějin na FF UK, který je nyní doktorandem na Sorbonně.

Mezi objekty, kam absolventi FF UK zvali, byly hrady, zámky, muzea, galerie, skanzen, archeopark, vory na Vltavě, knihovna či slovanské hradiště. Nejmladšímu účastníkovi letních tipů bylo 19 let, nejstaršímu 86. Seriál končí posledním prázdninovým dnem, Filozofická fakulta UK nicméně plánuje potenciál svých absolventů pro budování obrazu FF UK nadále využívat.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK