Bohemisté celého světa přijeli do Prahy

Úvodní přednáškou předního polského bohemisty Mieczyslawa Balowského dnes dopoledne začalo Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku věnované 100 letům vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě. Sympozium se koná po záštitou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy a děkana Michala Pullmanna na půdě Ústavu bohemistických studií již po deváté.

Do Prahy přijelo 59 zahraničních i tuzemských bohemistů, odborníků v oblasti popisu a prezentace českého jazyka, kultury a historie pro jinojazyčné mluvčí, aby představili výsledky své odborné práce, aby sdíleli své nejnovější poznatky a zkušenosti, ale také aby navázali nové pracovní i osobní kontakty mezi jednotlivci, pracovními skupinami, ale i celými institucemi. Součástí programu sympozia byly také předkonferenční workshopy vedené akademickými pracovníky Ústavu bohemistických studií, které seznamovaly s novými elektronickými aplikacemi pro výuku češtiny pro cizince, a bude studentská posterová sekce určená mladým zahraničním bohemistům, v níž mohou představit výsledky svého bádání.

Jednání sympozia tradičně zakončí bohatý kulturní a společenský program, který pro účastníky sympozia a také studenty 62. ročníku Letní školy slovanských studií připravilo Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových na zámku v Lužanech.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK