Zemřela významná česká nordistka Helena Kadečková

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v sobotu 30. června zemřela ve věku nedožitých 86 let významná česká nordistka, docentka severských literatur a překladatelka z norštiny, islandštiny, staroislandštiny a dánštiny paní Helena Kadečková. Na Filozofické fakultě UK přednášela dlouhých 53 let, vychovala několik generací nordistů.

Profesní kariéra Heleny Kadečkové začala studiem germanistiky a nordistiky na Filozofické fakultě UK (1952–1957), na něž navázala tříletým studiem islandštiny na Univerzitě v Reykjavíku (mezi lety 1957–1963). V roce 1968 získala na Univerzitě Karlově tituly PhDr. a CSc., roku 1991 se stala docentkou. Od roku 1958 do roku 2011 přednášela na Ústavu germánských studií.

Kromě pedagogické činnosti se celoživotně věnovala překladu, především z norštiny, islandštiny, staroislandštiny a okrajově také z dánštiny. Vydala řadu odborných studií o severských literaturách, napsala rovněž dvě knihy beletrie inspirované těmito teritorii. Za svou propagaci severských kultur získala několik ocenění: norský Královský řád za zásluhy, norský Řád sv. Olava a islandský Sokolí řád za rozvoj islandské kultury v zahraničí.

Odchodem doc. Heleny Kadečkové ztrácí česká nordistika velkou osobnost, stejně jako ji ztrácí její domovská Filozofická fakulta UK a celá akademická obec. Bude chybět svým blízkým, přátelům, kolegům, komunitě svých někdejších studentů. České kultuře budou chybět knihy, k jejichž vypravení už nepřispěje.

Zde odkaz na rozhovor Heleny Kadečkové pro Souvislosti.

 

Výběr z publikací Heleny Kadečkové (pouze knižní)

Odborné monografie (samostatné)
Dějiny severských literatur I. Středověk. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 2. a 3. vyd. 1993 a 1997.
Dějiny Islandu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 2. dopl. vyd. 2009.

Podíl na odborných monografiích
Dějiny Norska. (spoluautoři: M. Hroch, E. Bakke) Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
Moderní skandinávské literatury 1870–2000. (spoluautoři: M. Humpál, V. Parente-Čapková) Praha: Karolinum, 2006. 2. dopl. a rev. vyd. 2013.

Editorská činnost
Severské balady. (překlad L. Hegera a M. Novotné) Praha: Aurora, 2000. (ediční příprava spolu s M. Novotnou a O. Burianem)
Edda. (překlad L. Hegera) Praha: Argo, 2004. (ediční příprava, revize a úprava překladu, poznámkový aparát)

Popularizační práce
Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha: Aurora, 1998. 2. vyd. 2009.

Podíl na popularizačních pracích
Slovník severských spisovatelů. (D. Hartlová a kol.) Praha: Libri, 1998. 2. dopl. a aktual. vyd. 2004.

Překlady
Snorri Sturluson. Edda. Sága o Ynglinzích. Praha: Odeon, 1988. 2. vyd. Praha: Argo, 2003.
Saxo Grammaticus. Příběh Amleta, prince jutského. Praha: Leda, 1996.
Staroislandské povídky. (s V. Dudkovou) Praha: Dauphin, 1999.
Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku. (s V. Dudkovou a T. Vachunovou) Praha: Argo, 2011.

Další překlady viz stránky Obce překladatelů.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK