VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 7. 2018 – Ústav románských studií / l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles

Ústav románských studií FF UK

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: francouzský jazyk, didaktika francouzského jazyka
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 0,75

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie
 • titul Ph.D. z románských jazyků nebo didaktiky románských jazyků, případně zahájené doktorské studium v jednom z těchto oboru
 • výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti
 • vítána zkušenost s výukou didaktiky francouzštiny

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 25. 8. 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Ústav románských studií FF UK

Rozhodnutí děkana

l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles

Position : enseignant – maître de conférences / habilité à diriger des recherches
Spécialisation : langue française, didactique du FLE
Tarif salarial : AP1/AP2
Travail à temps partiel : 75%

Qualités requises :

 • Diplôme universitaire en philologie française
 • Ph.D. en langues romanes ou en didactique du FLE, éventuellement études doctorales en cours
 • Excellente connaissance du français, connaissance du tchèque
 • Expérience professionnelle et publications dans les domaines mentionnés ci-dessus
 • Capacité administrative et d’organisation
 • Expérince de l’enseignement du FLE (recommandée)

Date d’embauche prévue : 1er octobre 2018
Délai d’adhésion : 25 août 2018

Le dossier doit comporter :

 • Application form (le bulletin d’adhésion)
 • Un CV professionnel mentionnant l’expérience d’enseignement
 • Copie des diplômes universitaires, éventuellement traduits en tchèque
  (Lors de l’entretien d’embauche, le jury exigera la présentation des originaux.)
 • Projet professionnel (1 page maximum)

Modalités d’adhésion :

 • Par la poste / personnellement :
  Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) par la poste ou le remettre personnellement à l’adresse : Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha (Service du Personnel Enseignant).
 • Par e-mail :
  Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) à l’adresse électronique : hana.holubova@ff.cuni.cz 

Le jury est libre d’inviter l’ensemble des candidats ou certains candidats choisis à un entretien d’embauche ou à une conférence publique.

I´Institut d´Études Romanes de la Faculté des Lettres de I´Université Charles