Nahlížení uchazečů do materiálů z přijímacího řízení

Nahlížení do materiálů pro uchazeče o studium bude umožněno na adrese: nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 1. patro, místnost č. 130, a sice od 24. 7. do 27. 9. 2018 (vždy v úterý 9–12 h, středu 14–16 h a čtvrtek 14–16 h).

Uchazeč musí nejpozději tři pracovní dny předem požádat o nahlížení elektronicky na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti je nutno uvést: celé jméno uchazeče, studijní obor, typ studia (bakalářský, magisterský, doktorský), číslo přihlášky a požadovaný termín pro nahlížení.

Nahlížet je možné až ve chvíli, kdy Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů uchazeči termín potvrdí.