Filozofická fakulta dezinfikuje fond Knihovny germánských studií

V knihovně germánských studií FF UK došlo koncem května k průsaku dešťové vody do depozitu a k napadení cca 800 svazků plísní. Po zvážení všech alternativ nyní přistupuje Filozofická fakulta UK k logisticky komfortní dezinfekci knihovního fondu přímo v zasažených prostorách za pomoci unikátní technologie.

Dezinfekčním médiem je mlha (penetrační aerosol), která se vyvíjí  pomocí pulse jet generátoru. Dezinfekční přípravek se rozpráší na 3–5 mikronové částice, které ve vzduchu díky jejich „negativní” hmotnosti levitují a v průběhu  10-12 hodin se usazují. Při levitaci se mlha dostává i do nejmenších skulin a tím celoplošně dezinfikuje.

Navržený postup, který byl odsouhlasen také specialisty Národního technického muzea, sníží náklady na dezinfekci knih zhruba na desetinu oproti původně plánovanému převozu 30.000 svazků k dezinfekci do Brna.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK