Univerzita Karlova zakládá jako první vysoká škola v ČR samostatnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe

Praha 26. června 2018 – Univerzita Karlova posouvá hranice v oblasti praktického využití a financování vědy, výzkumu a inovací v České republice. Jako první vysoká škola se rozhodla založit stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost s názvem Charles University Innovations Prague, s.r.o., zkráceně CUIP. Ta by měla být mostem mezi vědeckými týmy a komerčními subjekty. Úkolem CUIP bude zajistit uplatnění univerzitních znalostí a technologií v praxi. Prioritou CUIP je zakládání, řízení a investování do univerzitních spin-off společností.

Univerzita Karlova je první vysokou školou v ČR, která samostatnou dceřinou společnost za tímto účelem založila. V českém vysokoškolském systému se jedná o zcela unikátní koncept, který zásadně přispěje k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzitní půdy ke komerčním partnerům, a tím také k veřejnosti. Doposud tyto úkoly primárně zajišťovalo Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Cesta k praktickému uplatnění konkrétního vědeckého výstupu byla ale často administrativně náročná a zdlouhavá. Založení dceřiné společnosti je průlomovým rozhodnutím, které má za cíl tento proces výrazně zefektivnit.

„Jedná se o historický milník, kterým posouváme dosavadní hranice v oblasti financování a praktického využití vědy, výzkumu a inovací nejen na Univerzitě Karlově, ale rovněž v České republice. Věřím, že díky CUIP řada unikátních vědeckých projektů a objevů se rychleji přenese do praxe. Univerzita Karlova se tímto krokem zařazuje po bok těch nejlepších univerzit na světě, jako je Oxford, Katolická univerzita v Lovani či Spolková vysoká technická škola v Curychu. Pevně doufám, že naše cesta bude inspirací i pro další vysoké školy v naší zemi,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.  

Samostatná dceřiná společnost Charles University Innovatinos Prague, s.r.o., má být partnerem existujícího Centra pro přenos poznatků a technologií UK. To bylo založeno v roce 2007 a za jeho významného přičinění vznikly vědecké projekty jako například výuková počítačová hra Attentat 1942, metoda PRENS, která pomáhá pacientům s inkontinencí, či interaktivní terapeutická pomůcka Homebalance.

CPPT zůstane součástí univerzity, bude i nadále zajišťovat vědecko-výzkumným týmům právní a patentovou podporu a vyhledávat zajímavé náměty v rámci univerzity. Ve chvíli, kdy bude identifikován zajímavý projekt a připraven ke komercializaci, převezme jej dceřiná společnost. Ta zvolí a zajistí vhodnou formu komercializace, tedy možnost založení spin-off či prodej průmyslového vlastnictví nebo licence.

„Vznikem Charles University Innovations Prague získáváme jako univerzitní Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy silného partnera. CUIP zároveň vnímám jako nový flexibilní nástroj, který nám pomůže rozšířit aktivity univerzity v oblasti transferu znalostí a technologií a jejich uplatnění v praxi. Věřím, že maximálně využijeme vzájemné synergie. Naše spolupráce s CUIP bude přínosem jak pro akademickou obec, tak pro externí partnery UK,“ doplnila ředitelka CPPT Mgr. Hana Kosová.

Charles University Innovations Prague, s.r.o.

http://www.cuip.cz/

Charles University Innovations Prague, s.r.o. (CUIP), je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností UK. Na její činnost dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem UK. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým přínosem je zvýšený počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň rostoucí zájem externích partnerů a spolupráci s UK prostřednictvím CUIP.

Spin-off společnost

Společnost, která využívá duševního vlastnictví UK k zahájení svého podnikání. CUIP může být podílníkem v takovéto společnosti.

 

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 224 491 248
mob: 721 285 565
e-mail:
pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK