Přidejte se k Science Slamu na Univerzitě Karlově

Science Slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Jedná se o soutěž, při níž mladí vědci formou stand-up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Porotou je jim obecenstvo, které poté hlasuje o nejlepším vystoupení. Primárním úkolem zde není předat co nejvíce znalostí, ale odprezentovat jakýkoliv aspekt vlastní vědecké práce tak, aby vše bylo podáno jasně, srozumitelně a zábavně publiku z řad laiků a široké veřejnosti.

Samotná prezentace trvá šest minut a není při ní dovoleno používat audiovizuální pomůcky. Mimo to se však kreativnímu využití rekvizit meze nekladou.

Před soutěží jsou účastníkům k dispozici workshopy prezentačních a rétorických dovedností, které pak mají co nejlépe využít ve svém vystoupení.

Science Slam se již pravidelně prezentuje na nejrůznějších akcích Univerzity Karlovy, kde mohou mladí vědci ukázat svým kolegům, uchazečům či veřejnosti, že věda a výzkum mají ve světě nezastupitelnou roli a že se v ní stále děje něco nového a zajímavého.

Studujete na Univerzitě Karlově, chtěli byste prezentovat svůj projekt a zároveň si vydělat? Pojďte nám pomoci ukázat veřejnosti zajímavá zákoutí vědy a výzkumu! Za vystoupení a účast na soutěžích je vyplácen honorář.

Neváhejte se na nás obrátit s případnými dotazy nebo se jednoduše přihlaste do Science Slamu na webu https://scienceslam.cuni.cz/ ještě dnes!

Kontakt:

Bc. Iva Gattringerová
scienceslam@cuni.cz
iva.gattringerova@ruk.cuni.cz
tel.: +420 224 491 898


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK