Léto bez knihovny: letní uzavírka knihoven na FF UK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

z důvodu pokračujících rozsáhlých rekonstrukčních prací na FF UK a na to navázaných technických a organizačních omezení budou v tomto roce knihovny na Filozofické fakultě uzavřeny přes celé léto, tj. od pondělí 2. července až do pátku 31. srpna 2018.

V souvislosti s uzavírkou knihoven budou výpůjčky dokumentů ze všech knihoven, které byly provedeny či prodlouženy v průběhu června prodloužené až do 17. září. Doporučujeme všem uživatelům knihoven, aby si v průběhu června půjčili z knihoven všechny knihy, které nutně potřebují pro své studium a výzkum během tohoto léta. Hranice pro maximální počet výpůjček ze všech knihoven UK se liší podle tzv. statusu čtenáře i druhu výpůjčky. Např. student či doktorand fakulty může mít najednou vypůjčeno až 30 dokumentů. Pravidla pro počet výpůjček stanovuje příloha Knihovního řádu UK, tzv. Jednotná matice výpůjček. Nahlédněte do Matice zde.

Pro bližší informace o letní uzavírce se mohou uživatelé obracet na pracovníky jimi využívaných knihoven, a to buďto osobně, nebo telefonicky či e-mailem. Najděte si kontakt na svou knihovnu.

____________

Co je dobré vědět – shrnutí

  • Letní uzavírka knihoven: pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018.
  • Výpůjčky provedené nebo prodloužené v průběhu června budou automaticky prodloužené do 17. září.
  • Během letní uzavírky nebude nabíhat zpozdné za včas nevrácené knihy.
  • Automat pro dobíjení kreditu pro tisk z Knihovny Jana Palacha bude po dobu trvání uzavírky umístěn v 1. patře hlavní budovy. Zároveň lze kredit dobíjet bezhotovostně přes internet. Více informací o bezhotovostním dobíjení kreditu na tisk zde.
  • Biblioboxy v hlavní budově, v budově Celetná i ve Šporkově paláci jsou v provozu po celou dobu trvání uzavírky.
  • V případě jakýchkoliv dotazů ohledně letní uzavírky se obracejte na pracovníky vámi užívaných knihoven. Najděte si kontakt na svou knihovnu.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK