Knihovna Ústavu germánských studií zachraňuje fond napadený plísní

K zasažení cenných svazků došlo v souvislosti s průsakem dešťové vody při rekonstrukci hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. S revitalizací knih pomáhají odborníci z Národního technického muzea.

V průběhu června, kdy dlouhodobě suché počasí na několik dní vystřídaly přívalové srážky, byl vytopen depozitář Knihovny Ústavu germánských studií, umístěný v nejvyšším patře budovy. K masivnímu průsaku dešťové vody došlo v souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy, konkrétně střešního pláště. Bezprostředně bylo vodou zasaženo zhruba 800 svazků.

Do prostoru depozitáře byly instalovány vysoušeče a větráky, nejzasaženější knihy byly větrány rozložené na stolech. Přes tato okamžitá opatření se nepodařilo zabránit napadení svazků plísní. Mezi nejcennější fond, který je plísní napaden, patří šest svazků prvního vydání Jungmannových slovníků z roku 1837 nebo Lexikon deutsch-jüdischer Autoren.

Knihovna FF UK, pod niž Knihovna Ústavu germánských studií spadá, kontaktovala Odbor ochrany knihovních fondů Národní knihovny a poté Vysoušecí oddělení Národního technického muzea. Jeho specialistka aktuálně provádí posouzení stavu zasažených svazků a navrhuje další postup. Jako optimální se zatím jeví zmrazení fondu, při kterém dochází k postupnému vysychání, jeho následné rozmrazení a desinfekce. Tímto způsobem bývá ošetřen jak fond viditelně zasažený plísní, tak fond, na kterém plíseň pouhým okem viditelná není.

K vytopení došlo vinou pochybení firmy provádějící rekonstrukci a škoda bude hrazena z pojistky,“ uvedla ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. „Současně jsme přijali opatření, která v budoucnu takovým škodám na knihovním fondu zabrání. Ústav germánských studií spravuje cennou knižní kolekci; pevně věřím, že se po revitalizaci vrátí do depozitáře ve stejně dobrém stavu jako před jeho vytopením.“

Ošetřené svazky se do Knihovny Ústavu germánských studií vrátí v řádu měsíců.

Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK