VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru lingvistika
 • rodilý mluvčí českého jazyka s vynikající praktickou i teoretickou znalostí české gramatiky a stylistiky umožňující vedení přednášek a seminářů zaměřených na výuku češtiny pro překladatele
 • samostatná publikační činnost v oboru česká stylistika,
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 25. června 2018

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ_Ústav translatologie_OA

Rozhodnuti o prijeti