Výběrová řízení na pozice vědeckých pracovníků pro projekt KREAS

Na pozice vědeckých pracovníků v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) v oborech anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura a anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo je možné se hlásit do 25. června 2018.

Vědecký pracovník v projektu KREAS

  • předpokládaná mzdová třída: VP2
  • obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo
  • úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)
  • zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022

předpokládaný nástup: 1. srpna 2018
termín přihlášky: 25. června 2018

Vědecký pracovník v projektu KREAS

  • předpokládaná mzdová třída: VP2
  • obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura
  • úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)
  • zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022

předpokládaný nástup: 1. srpna 2018
termín přihlášky: 25. června 2018


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK