Výběrová řízení FF UK | květen 2018

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických pracovníků, ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví, obsahového správce webu a sociálních sítí a personalisty.

Jazykové centrum

název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka L1
obor a zaměření: španělský jazyk
úvazek: 0,625 (25 hodin týdně) na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou
plat: pro daný úvazek 14.000–16.000 Kč
předpokládaný nástup: 1. září 2018
termín přihlášky: 18. června 2017

Language Centre

job title: lecturer
expected salary/job rank: L1 (CZK 22,100 – 25,000)
field and specialization: English language
full-time position (40 hours per week) for a period of three years
expected starting date: October 1, 2018
application deadline: June 18, 2017

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 21. 5. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 21. 6. 2018.

Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě.

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 18 May 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent
hlavní odborné zaměření: informační věda
předpokládaná mzdová třída: AP2
úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)
předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018
termín přihlášky: 18. června 2018

Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
obor a zaměření: Arabský jazyk
předpokládaná mzdová třída: L1
úvazek: 0,5
předpokládaný nástup: 1. srpen 2018
termín přihlášky: 20. 6. 2018

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: obsahový správce webu a sociálních sítí

hlavní odpovědnosti:

  • správa hlavní stránky fakultního webu ff.cuni.cz a vybraných sekcí: tvorba obsahu (rozhovory, články, editace dodaných textů), vyhledávání témat; zodpovědnost za jazykovou správnost a stylovou přiměřenost
  • správa kalendáře akcí
  • propagace akcí v rámci fakulty a částečně mimo ni, metodická podpora ústavů a kateder při propagaci
  • správa fakultního facebookového profilua spřízněných menších profilů: vyhledávání témat, tvorba obsahu, odpovídání na zprávy a komentáře
  • tvorba pravidelného fakultního newsletteru

termín přihlášky: nejpozději do 8. 6. 2018

Personalista/ka Osobního oddělení

náplň práce:

  • kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy
  • nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr)
  • agenda zaměstnávání cizinců
  • práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, WhoIs – zadávání a aktualizace dat
  • evidence lékařských prohlídek

termín přihlášky: nejpozději do 20. 5. 2018


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK