Institut pro studium strategických regionů UK zve na veřejnou přednášku prof. Paula Chaistyho

Menšinoví prezidenti a koaliční řízení: postsovětští prezidenti v komparativní perspektivě

Přednáška se zabývá vzrůstajícím počtem případů formy vlády v současném světě, kterou označujeme termínem koaliční prezidentství. Vychází z poznatků meziregionálního výzkumu projektu vedeného na Oxfordské univerzitě, který zkoumá, jak si postsovětští menšinoví prezidenti získávají a budují podporu v legislativních shromážděních napříč politickými stranami.

Paul Chaisty je kmenovým profesorem „ruského vládního systému“ (Russian Government) na St. Anthony’s College Oxfordské university. Mezi jeho publikace patří Legislative Politics and Economic Power in Russia (Palgrave, 2006) a Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Executives in Multiparty Systems (Oxford University Press, 2018; spoluautor) a velké množství článků v odborných časopisech jako Europe-Asia StudiesEuropean Journal of Political Research, Government and Opposition, Legislative Studies QuarterlyParty Politics, Political Studies, Political Research Quarterly, Post-Soviet Affairs. Jeho výzkum se zaměřuje na legislativu, stranické a zájmové politické skupiny v postkomunistickém Rusku; politické postoje v Rusku; nacionalismus v Rusku a na Ukrajině; a komparaci prezidentských systémů.

kdy: 10. května 2018, 17.00–18.30

kde: hlavní budova Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost číslo 313)

Přednáška a následná diskuse budou vedeny v angličtině.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK