Proběhl Iberoamerický týden: na FF UK vystoupil generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro

V rámci Iberoamerického týdne, který pořádalo ve dnech 19.–27. dubna Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci se zastupitelskými úřady španělsky a portugalsky mluvících zemí v Praze, pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK symposium Cien años de relaciones entre Checoslovaquia/República Checa y el mundo hispánico/lusobrasileño. Akce se účastnili i příslušníci diplomatického sboru a pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, kteří vyslechli přednášky o politických, ekonomických i kulturních vztazích Československa a České republiky se zeměmi Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova od roku 1918 dodneška.

Během své dvoudenní návštěvy Prahy navštívil 26. dubna Středisko ibero-amerických studií FF UK generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro, významný latinskoamerický diplomat a politik. Během téměř dvouhodinového setkání se studenty iberoamerikanistiky a hispanistiky hovořil v první části svého vystoupení o současné situaci v Latinské Americe, v druhé odpovídal velmi otevřeně na dotazy studentů.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK