Dodatečné přijímací řízení PhD (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 11. 9. 2018

Termín zkoušek: 21.­–27. 9. 2018 (řádný i náhradní termín)

Seznam oborů otevíraných v rámci dodatečného přijímacího řízení