VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS*

*(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ)

Popis pracovní činnosti:

 • úspěšně obhájená disertace (kvalifikační růst)
 • 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc
 • aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem)
 • podíl na přípravě projektu NAKI
 • podíl na monografii o osvojování cizího jazyka v českém prostředí (D1.12)
 • podíl na konferenci Čeština a ostatní jazyky (milník M1.9)
 • podíl na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. „Adaptace při osvojování cizích jazyků“ (T1.15)
 • úvazek 0,3 FTE

Požadavky:

 • pokročilá fáze doktorské studia zaměřeného na osvojování, předávání a užívání zděděného jazyka u jazykových minorit
 • odpovídající publikační aktivita
 • zkušenosti se sběrem dat v terénu a jejich dalším zpracováváním
 • navázané kontakty se zdrojovými komunitami
 • zkušenosti s aktivním prezentováním výsledků výzkumu na domácích i zahraničních konferencích
 • zkušenosti z týmové práce při řešení výzkumných projektů
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

Nabízíme

 • zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce
 • zajímavou a odpovědnou práci
 • odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK
 • podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností
 • zaměstnanecké benefity

Možnost nástupu

1. 6. 2018, zapojení do projektu do 30. 9. 2019

Způsoby přihlášení:

 • Písemně:
  Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat poštou na adresu doc. Mirjam Friedová, Ph.D., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Vědecký pracovník-lingvistika.
 • E-mailem:
  Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu mirjam.friedova@ff.cuni.cz.

Motivační dopisy a strukturované životopisy nám můžete zasílat do 21. 5. 2018.

Rozhodnutí děkana