Uzavření hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2) dne 17. 4. 2018

Překážka práce na straně zaměstnavatele dne 17. 4. 2018 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

z důvodu havárie vody v Platnéřské ulici neteče voda objektu hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít hlavní budovu FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Prosíme všechny, aby obratem opustili hlavní budovu FF UK na nám. Jan Palacha 2. Vyklízení budovy koordinuje správa budov.

Předpokládáme, že k opravě havárie dojde během dnešního dne, avizované nedodání vody je dnes do 15:00. Zítra dne 18. 4. 2018 bude budova v běžném provozu.

 

Ing. Michaela Šolcová

tajemnice fakulty


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK