Petr Kukal nastupuje jako tiskový mluvčí Filozofické fakulty UK

Novým tiskovým mluvčím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se stává Petr Kukal, veřejnosti známý jako správce twitterového účtu Ministerstva kultury ČR.

„Mám velkou radost, že si pan Kukal mezi řadou dalších nabídek vybral právě naši fakultu,“ říká doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK. „Jeho proslulé tweety totiž ztělesňují přesně to, co se snažíme předávat našim studentům i širší veřejnosti: kulturní rozhled, pronikavé myšlení, jazykový um a schopnost nalézat nečekané spojitosti.“

Petr Kukal dodává: „Když jsem ohlásil odchod z ministerstva, obrátili se na mě potenciální zaměstnavatelé v počtu, který jsem naprosto nečekal. Filozofickou fakultu UK jsem si mezi nimi vybral srdcem, a to především pro názorovou a duchovní svobodu, která je s akademickým prostředím tradičně spjatá. Jsem navíc přesvědčený, že humanitní vzdělání, dnes občas zpochybňované, je naopak základem vší vzdělanosti a kultury. Přírodní vědy a technické obory znají obrovské množství odpovědí. Tím víc potřebujeme lidi, kteří se budou trvale ptát, v čem je otázka.“

Na Filozofické fakultě UK bude Petr Kukal mít na starosti komunikaci s médii a část komunikace na sociálních sítích, bude se také podílet na utváření celkové PR strategie fakulty. Naváže na práci dosavadní mluvčí Iny Píšové, toho času na mateřské dovolené, která agendu tiskového mluvčího na fakultě vybudovala. Na svou novou pozici nastupuje Kukal 1. května 2018.

 

tisková zpráva

Petr Kukal foto 2,17 MB (c) FF UK

 

kontaktní osoba pro média:

Daniel Soukup

daniel.soukup@ff.cuni.cz | + 420 608 183 802


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK