VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Interní výběrové řízení: Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky

Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“.

Popis pozice:

Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, předpokládáme zapojení do práce týmu při identifikaci a klasifikaci vhodných historických textů včetně jejich přepisu a zpracování pro potřeby diachronního korpusového výzkumu. Konkrétně očekáváme práci v oblasti „Mapování jazykových zdrojů pro diachronní analýzy“ a „Výběr jazykových jevů v diachronním materiálu“.

Požadavky:

 • základy korpusové lingvistiky a zkušenosti s korpusovými nástroji
 • historická lingvistika (alespoň jednoho indoevropského jazyka, např. angličtiny, češtiny, italštiny)
 • Ph.D. v relevantním oboru (nebo výhled brzkého dokončení)

Výhodou:

 • znalost staré a střední angličtiny
 • čtení a transkripce středověkých rukopisů

Hlavní očekávané výstupy:

 • 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc
 • aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem)

Zapojení do projektu:

 • 0,2 FTE
 • 2018–2020 (s možným prodloužením do roku 2022)

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný odborný životopis
 • soupis publikační a případné projektové činnosti

Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18. 4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

eu-msmt