Evropský projekt oživuje hudební vzpomínky našich předků

Hudba minulosti je pro dnešní Evropany samozřejmou součástí kultury. Hudbu různých historických období běžně slýcháme na koncertech i v médiích a často ani nepřemýšlíme o tom, jak je vlastně stará. Historická hudba může sloužit jako symbol a připomínka významných událostí nebo zprostředkovatel závažných myšlenek. Ale bylo tomu tak i na přelomu středověku a novověku? Tuto otázku a mnohé další si kladou muzikologové a hudebníci, kteří od roku 2016 pracují na evropském výzkumném projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu). Českou republiku zde zastupují muzikologové z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Lenka Hlávková, David Eben, Jan Ciglbauer), soubor Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben) a studenti skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění pod vedením Michala Rataje. Na projektu se dále podílejí badatelé a hudební interpreti z Nizozemí, Velké Británie, Polska a Švýcarska.

Jedním z hlavních cílů projektů HERA je propojování vědců s veřejnými institucemi a zprostředkování vědeckého výzkumu ve srozumitelné podobě širokému publiku. Tým Sound Memories představí 10. dubna v Praze výsledky své dosavadní práce formou veřejného semináře Preserving and Transforming Sound Memories, kde bude muzikologický výklad konfrontován s živě provedenými ukázkami středověké hudby v podání souborů Anonymous III (Velká Británie) a Schola Gregoriana Pragensis. Obě tělesa dále společně vystoupí 11. dubna na slavnostním koncertě Regnum et Imperium – Ke kořenům české státnosti na Vyšehradě, který je věnován 100. výročí založení Československé republiky.

další informace:

Zvuková paměť zkoumá hudbu od pozdního středověku do 16. století [vltava.rozhlas.cz, 9. dubna 2018]

hudební video s anglickým souborem Anonymous III, jedním z partnerů projektu

Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe

vedoucí projektu: Prof. Dr. Karl Kügle (Utrecht)

zúčastněné instituce: Universiteit Utrecht, Cambridge University, Univerzita Karlova, Polska akademia nauk, Universität Zürich

Ústav hudební vědy FF UK, hlavní řešitel: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., řešitel: prof. PhDr. David Eben, Ph.D., postdoktorand: Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.

Seminář (workshop) Preserving and Transforming Sound Memories

úterý 10. dubna 2018 od 16.30 hod., refektář kláštera dominikánů, Dominikánská 8, Praha 1 | událost na Facebooku

Slavnostní koncert Regnum et Imperium – Ke kořenům české státnosti

středa 11. dubna 2018 od 19 hodin, Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | událost na Facebooku

účinkují: Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben), Anonymous III (Michael Bell, Gopal Kambo, Stephen Matthews – Velká Británie)

29695293_2081095318833375_6889466476487712740_n


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK