Volby do akademického senátu Filozofické fakulty UK na volební období od 8. června 2018 do 7. června 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás tímto informovat o konání voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (AS FF UK) na volební období od 8. června 2018 do 7. června 2020. Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím internetové aplikace, a to v termínu od 9. dubna 2018 od 10:00 do 12. dubna 2018 do 16:00.

Být kandidátem a kandidáty do AS FF UK navrhovat má právo každý člen akademické obce FF UK. Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím podatelny FF UK. Doporučený termín pro podávání návrhů kandidátů je 23. března 2018 do 14:00 (kandidátům, kteří byli do tohoto termínu náležitě nominováni, bude na internetových stránkách fakulty zveřejněna jejich případná předvolební prezentace dne 24. března 2018). Finální termín pro podávání návrhů kandidátů je, v souladu s Volebním řádem AS FF UK, 3. dubna 2018 do 15:00 (kandidátům, jejichž nominace budou podány mezi doporučeným termínem 23. března a finálním termínem 3. dubna 2018 budou zveřejněny jejich případné předvolební prezentace dne 4. dubna 2018).

veškeré podrobnosti o průběhu a přípravě voleb, náležitosti nominací a další informace týkající se voleb do AS FF UK

V případě dotazů či potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK prostřednictvím emailu pas@ff.cuni.cz nebo předsedu volební komise prostřednictvím emailu snop@void.cz.

 

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
předseda AS FF UK

Mgr. Samuel Zajíček
předseda volební komise

 

dokument v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK