Víc než dějiny útlaku? Možnosti a výzvy integrace dějin pronásledování Romů za druhé světové války do příběhu dějin českých zemí

Jednou z perspektiv, které se nelze vyhnout ve výkladu dějin romského obyvatelstva ve vztahu k státním a společenským strukturám v Evropě obecně, včetně území Československa, je perspektiva útlaku a pronásledování, jejíž druhou stranou je příběh obětí. V současné době v různých fórech sledujeme snahu o vykročení z takového výkladu, která vede od zdůrazňování aktérství Romů například k výzkumu věnovanému historii romského etnoemacipačního hnutí, případně romského odboje.

V rámci debaty reagující na aktuálně veřejně diskutované téma pronásledování Romů na území Protektorátu Čech a Moravy budeme diskutovat právě o perspektivě pronásledování – zda a jak lze z tohoto konceptu uniknout, v čem (ne)setrvávání v něm může být přínosné, a jaké jsou možnosti kontextualizace a hlubší integrace výkladu pronásledování a utrpení Romů v tomto období do historického příběhu zdejší společnosti, včetně poukázání na bílá místa v současném stavu výzkumu.

Debatu pořádá Centrum pro studium člověka a společnosti FF UK.

Vstup volný do naplnění kapacity sálu.

účastníci debaty:
Pavel Baloun (FHS UK, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies)
Helena Sadílková (Seminář romistiky KSES FF UK)
Jiří Smlsal (ÚHSD FF UK)
Matěj Spurný (ÚHSD FF UK)

moderátorka: Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR)

kdy: čtvrtek 22. března 2018 od 17:30 do 19:30

kde: přednáškový sál v prvním patře Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1)

událost na Facebooku

CSCS-plakat-dejiny-utlaku


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK