Proběhne 8. ročník germanistické studentské konference PRAGESTT

Ve dnech 23. a 24. 3. 2018 se na Filozofické fakultě UK v místnostech 300, 301 a 317 uskuteční již 8. ročník germanistické studentské konference PRAGESTT. Konference nabízející mladým germanistům, translatologům a didaktikům možnost seznámit se s výsledky bakalářských, diplomových i dizertačních prací kolegů z různých evropských univerzit. Nedílnou součástí konference je také prezentace rozličných vědeckých projektů a bohatý doprovodný program.

Témata konferenčních příspěvků jsou rozdělena do čtyř okruhů – německá literatura, lingvistika, translatologie a didaktika. Z příspěvků je vytvořeno 14 různorodých sekcí, jejichž obsah si je tematicky blízký. V letošním roce bylo z velkého množství zaslaných přihlášek vybráno celkem 42 příspěvků z 12 zemí a 28 evropských univerzit.

Všechny zájemce z řad studentů i vědců srdečně zveme nejen na samotnou konferenci, ale také na zahajovací přednášku prof. Stefana Newerkly z vídeňské univerzity, která se uskuteční 23. 3. 2018 v 9.00 v učebně č. P300 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) a na autorské čtení rakouské spisovatelky Karin Peshka, které se koná pod záštitou Rakouského kulturního fóra 23. 3. 2018 od 19.00 (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1).

Více informací, kontakty a samotný program celé jsou k dispozici na stránkách konference.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK