Děkanské volno 30. dubna a 7. května 2018

Děkan FF UK vyhlašuje na pondělky 30. dubna a 7. května 2018 děkanské volno pro akademickou obec i pro ostatní zaměstnance fakulty. Hlavní budova na nám. Jana Palacha i objekt Šporkova paláce budou v tyto dny uzavřeny.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK