Čtyři přední evropské univerzity uzavřely Evropskou univerzitní alianci

Po intenzivních jednáních, která proběhla v průběhu roku 2017, se čtyři univerzity se silným vědeckým potenciálem – Univerzita Karlova, Univerzita Heidelberg (Německo), Univerzita Sorbonne (Francie) a Varšavská univerzita (Polsko) – rozhodly uzavřít strategické partnerství vytvořením Evropské univerzitní aliance.

Evropská univerzitní aliance (4EU) vychází z již existující vzájemné akademické spolupráce. Klade si za cíl vytvořit kvalitativně novou úroveň spolupráce ve výzkumu, výuce, vzdělávání a administraci, vybudováním vhodné infrastruktury, která bude sdružovat výzkumníky, studenty, učitele a zaměstnance všech čtyř na vědu zaměřených univerzit. Nastolená spolupráce je založena na vzájemném porozumění idejím evropských univerzit, které mají základ v akademických svobodách a autonomii a zajišťují rovný přístup ke vzdělávání. Rektoři čtyř univerzit podepsali související Deklaraci v Paříži v sobotu 10. března 2018.

Aliance prohlubuje stávající spolupráci a vytváří kreativní prostředí pro výuku, učení, vědu, výzkum a inovace. Její snahou je odstraňovat administrativní překážky tak, aby docházelo k volnému pohybu studentů, vědeckých pracovníků a zaměstnanců, výměně nápadů a myšlenek a sdílení dobré praxe mezi zainteresovanými univerzitami.

Univerzity chápou Alianci jako platformu, díky které budou moci přispět k vyřešení významných výzev v oblasti vědecké práce a výzkumu v Evropě i mimo ni.

 

kontakty pro média:

Univerzita Karlova
Václav Hájek
+420 224 491 248
vaclav.hajek@ruk.cuni.cz

Sorbonne University
Katherine Tyrka
+33 (0)1 44 27 51 05
katherine.tyrka@sorbonne-universite.fr

University of Warsaw
Anna Korzekwa-Józefowicz
+48 602 262 552
spokesperson@uw.edu.pl

Universität Heidelberg
Marietta Fuhrmann-Koch
+49 6221 54 2311
marietta.fuhrmann-koch@rektorat.uni-heidelberg.de

 

tisková zpráva na stránkách Univerzity Karlovy [cuni.cz, 21. března 2018]

tisková zpráva EN

logauniverzit


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK