Bude představena trojice závěrečných svazků Souboru díla F. X. Šaldy

Institut pro studium literatury a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zvou na setkání u příležitosti dokončení Souboru díla F. X. Šaldy. Promluví editoři jednotlivých svazků a další hosté.
Akce se koná ve středu 21. března od 17:30 v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 200.

V úvodu letošního roku byl díky podpoře Grantové agentury ČR (č. projektu 13-37296S) dokončen projekt Soubor díla F. X. Šaldy, realizovaný v průběhu několika minulých let na půdě Institutu pro studium literatury a ve spolupráci s členy Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a Ústavu pro českou literatury AV ČR. V jeho rámci byla připravena trojice svazků, doplňující a v završující letitý stejnojmenný nakladatelsko-ediční podnik, jehož kořeny sahají do druhé poloviny 40. let 20. století a jsou spojeny s osobnostmi české literární vědy a umění, jako byli Václav Černý, Jan Mukařovský, Karel Teige, Felix Vodička, Jiří Pistorius aj. Vůbec poprvé tak byl v kritickém vypravení vydán Šaldův román Loutky i dělníci boží (2016, ed. Jiří Flaišman a Michal Kosák); s těžišti v někdejším Pistoriově bibliografickém počinu, který významně doplnil Emauel Macek, byla sestavena revidovaná Bibliografie díla F. X. Šaldy(2017, ed. Michael Špirit, Luboš Merhaut a Jan Wiendl), na tom základě nakonec mohl vzniknout – coby čtrnáctá část Kritických spisů – hutný svazek Dodatků (vroč. 2017, ed. Luboš Merhaut a Michael Špirit) rozbíhající se lety 1898–1937.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK