Archeolog prof. Thomas Evan Levy převezme čestný doktorát

Univerzita Karlova zve na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa fyzikálních věd, kterou převezme prof. Rolf-Dieter Heuer, Ph.D., prezident Německé fyzikální společnosti, bývalý generální ředitel CERN, a čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa filozofických věd, kterou převezme prof. Thomas Evan Levy, profesor archeologie starověkého Izraele a sousedních zemí Kalifornské univerzity v San Diegu.

kdy: pátek 6. dubna od 13:00
kde: Ovocný trh 3, Praha 1 (Velká aula historické budovy Karolina)

Po skončení programu ve Velké aule jste srdečně zváni do recepčních místností v přízemí Karolina.

Účast laskavě potvrďte na rsvp@cuni.cz nebo tel.: 224 491 251.

Místa zaujměte do 12:50.

honoriscausa

Prof. Levy již od počátku 21. století spolupracuje s prof. M. Bártou (Český egyptologický ústav FF UK) v oblasti archeologie a kontaktů mezi starověkým Egyptem a Syropalestinou. K tomu přispěly zejména výzkumy prof. Levyho v oblasti Wádí Fejnán, kde jeho expedice objevila unikátní památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr. Prof. Bárta se věnuje velice podobným tématům a rovněž české archeologické výzkumy v Abúsíru nabízejí významné paralely pro Levyho práci na Předním východě jak v oblasti mezinárodního obchodu, tak i geneze prvních komplexních společností v 3. a 1. tis. př. Kr. M. Bárta na UCSD jako host T. E. Levyho i přednášel, stejně jako prof. Levy v Praze. Konečně několik studentů egyptologie v Praze se zúčastnilo výzkumů prof. Levyho v Jordánsku v rámci jejich archeologické praxe. V neposlední řadě prof. Levy a prof. Bárta spolupracovali i na výzkumu moderní povahy Biblické archeologie v rámci publikace Historical Biblical Archaeology and the Future. The New Pragmatism, edited by T. E. Levy, Equinox, London, Oakville, 2010.

Profesor Levy je jednou z hlavních postav současného vědeckého bádání o několika zásadních tématech vztahujících se k vývoji civilizací. V první řadě jde o dobu vzniku prvních státních útvarů na konci 4. a počátku 3. tis. př. Kr. na Předním východě. Z doby 3. tis. př. Kr. pochází i Levyho objev největšího zdroje mědi v celé oblasti ve Wádí Fejnán. Tento objev má obrovský dosah i pro poznání historie starověkého Egypta a mezinárodních obchodních vztahů dané doby. Jeho výzkumy ve Wádí Fejnán poskytly i zcela nové poznatky k formování civilizačních okruhů doby železné a počátku starověkého Izraele. V posledních letech se Levy intenzivně věnuje i práci v oblasti tzv. cyberarchaeology, tedy využívání nejnovějších hi-tech technologií pro dokumentaci archeologických výzkumů a jejich interpretaci. Svým významem je prof. Levy globálním vědcem, jehož práce, teoretický přesah a výchova několika generací archeologů a odborníků na dobu starověku má světový význam.

 Čestná vědecká hodnost doktor honoris causa se uděluje za zásadní světový přínos prof. Levyho k poznání dějin starověkého Předního východu a Egypta v době 3.–1. tis. př. Kr.

2hc-3


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK