Přednášky Aktuální otázky archeologie představí nejnovější poznatky v oboru

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na sérii přednášek v rámci kurzu Aktuální otázky archeologie (Current Issues in Archaeology). Přednášky a následné diskuse probíhají u zahraničních hostů v jazyce anglickém, v případě domácích odborníků pak česky nebo slovensky.

Cílem přednáškového cyklu je umožnit studentům archeologie i jiných oborů na FF UK, jakož i širší veřejnosti, být konfrontován s nejnovějšími poznatky v oboru a nabýt informace, které svou aktuálností jdou za možnosti běžné univerzitní přednášky. Pozvaní hosté se věnují jak archeologii antického světa, tak i archeologii našich zemí, a to od pravěku až po středověk.

Přednášky jsou koncipovány v délce 60 minut a jsou následovány diskusí a neformálním postkolokviem.

Jednotlivé přednášky jsou přístupné široké veřejnosti.

kód předmětu v SIS: AKAV00039, AKAV00043, AKAV00037E

místo konání: Celetná 20, Praha 1, místnost č. 306

čas: středy od 16:00

21. 2. | Jana Mokrišová (University of Sheffield) | From Arzawa to Ionia: Social Implications of Stable Mobilities and Changing Identities

28. 2. | Eva Rosenstock (Institut für Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin) | Inhibited growth? Farming subsistence and human stature in the OId World
7. 3. | Gunvor Lindström (DAI, Eurasien Abteilung, Berlin) | The statue of a Seleucid king from Elymais/Iran. Rediscovered, reassembled, set in context
14. 3. | Felix Pirson (DAI Istanbul) | Pergamon’s settlement history: A recent survey and critical overview
21. 3. | Petr Hrubý (Ústav archeologie a muzeologie, MU Brno) | Hornictví a životní prostředí pohledem archeologie: příklady ze středověku
28. 3. | Radka Kozáková a Dagmar Dreslerová (Archeologický ústav AV ČR, Praha) | V jednotě je síla aneb Archeologie v mezioborovém výzkumu. Archeologické, palynologické a sedimentologické výzkumy v Podbezdězí a na Šumavě
4. 4. | Fritz Blakolmer (Institut für Klassische Archaeologie, Uni Wien) | No kings, no inscriptions, no historical evevnts? Some thoughts on the iconography of rulership in Mycenaean Greece
11. 4. | Goran Salev / Pero Ardjanliev (Archaeological Museum of Macedonia, Skopje) | New Discoveries from the Northern Part of Ancient Macedonia
18. 4. | Thea De Armond (Stanford University) | Antonín Salač and Czech Classical Archaeology
25. 4. | Christoph Schwall (Institute for Oriental and European Archaeology, Vienna) | Early Bronze Age gold finds in the Aegean and Anatolia: a marker for increasing social complexity and connectivity?
2. 5. | Anthony Harding (Exeter + Prague) | Frattesina and networks in Late Bronze Age Europe

9. 5. | Jan Kolář (Botanický ústav AV ČR & Ústav archeologie a muzeologie FF MU) | Archaeology of local interactions. Social and spatial aspects of Final Eneolithic Societies in Central Europe

plakát

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK