CEFRES v letním semestru 2018 přijímá studenty FF UK na stáž

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže mohou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce 12 ECTS).

Od kandidátů se vyžaduje dobrá úroveň francouzského jazyka a v ideálním případě studium francouzské filologie nebo překladatelství/tlumočnictví, mohou však být i z jiných společensko- či humanitněvědních disciplín.

Konkrétní aktivity stáže budou upřesněny na základě dohody mezi studentem a jeho tutorem, který bude studenta doprovázet po celou délku jeho stáže. Stážista bude mít pro své aktivity k dispozci pracovní místo v CEFRESu a plný přístup do knihovny.

Náplní práce studentů během odborné praxe bude na základě domluvy s tutorem stáže napomáhat v běžném fungování instituce, zajišťovat překlady mezi francouzštinou a češtinou, podílet se na správě webové stránky a sociálních sítích CEFRESu, vypomáhat v knihovně a asistovat během organizace vědeckých aktivit (přednášek, seminářů, konferencí nebo workshopů).

Uchazeči předkládají žádost v češtině a ve francouzštině. Náležitosti žádosti:

  • životopis
  • motivační dopis zahrnující očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou délku a dobu stáže

Přihlásit se na stáž je možné kdykoliv po celý univerzitní rok.

Pro veškeré informace se obracejte na Adélu Landovou:
e-mail: adela.landova@cefres.cz
tel.: +420 224 921 400

Výzvy jsou též k dispozici na webových stránkach CEFRESu: CZFR | ENG

CEFRES

Centre français de recherche en sciences sociales UMIFRE 13, USR 3138, CNRS-MAE Na Florenci 3

CZ-110 00 Prague 1

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK