Byla vyhlášena interní výběrová řízení na pozice ředitelů/ředitelek a vedoucího/vedoucí ústavů a kateder FF UK

Pozice jsou vypsány pro Ústav filosofie a religionistiky, Katedru jihoslovanských a balkanistických studií a Ústav české literatury a komparatistiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2018.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky

Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK