Annette Wieviorka: Kdo je svědek?

Annette Wieviorka je nepopiratelně jedním z nejznámějších francouzských historiků zabývajících se holokaustem a také odbornicí na dějiny francouzských Židů. V současnosti je emeritní ředitelkou výzkumu při CNRS a nedávno vyšla její práce 1945, la découverte (Seuil, 2017), ve které zpracovává na základě svědectví dvou válečných dopisovatelů odhalení nacistických koncentračních táborů spojenci v dubnu a květnu 1945. O svém životě promluvila v obsáhlém rozhovoru vedeném Séverine Nikelovou, který vyšel knižně pod názvem L’heure d’exactitude (2011). Mezi její práce patří vedle Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli (1992) a Le Procès Eichmann : 1961 (1989) i dosud nepřekonané dílo L’Ère du témoin (1998). V Praze přednese Annette Wieviorka své nejnovější úvahy o postavě svědka v době války.

V Praze přednese Annette Wieviorka své nejnovější úvahy o postavě svědka v době války. Její přednáška se koná 21. února 2018 v 17:30 v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2). Přednáška bude přednesena ve francouzštině, simultánní překlad do češtiny bude zajištěn.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

organizátoři: Pražské centrum židovských studií FF UK, CEFRES a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Affiche Annette Wieviorka

plakát (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK