Zrušení interního výběrového řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie

Děkan FF UK zrušil interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie vypsané 19. 12. 2017 dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Důvodem byla nemožnost konat pohovory s uchazeči dne 26. 1. 2018 pro nedostatečnou přítomnost členů komise pro interní výběrové řízení, případně jejich rezignaci na členství v komisi, kdy v návaznosti na tyto skutečnosti je vhodné rozhodnutí v celé věci svěřit novému děkanovi nastupujícímu dne 1. 2. 2018.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK