Ústav filosofie a religionistiky FF UK vyhlašuje výběrová řízení na pozice dvou odborných asistentů

Přihlášky na pozice odborných asistentů v oborech středověké filozofie a moderní evropské filozofie se zaměřením na fenomenologickou a hermeneutickou tradici je nutno zaslat nejpozději do 15. 3. 2018.

The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Department of Philosophy and Religious Studies:

Field and specialization:

medieval philosophy possibly with another area of specialisation

modern continental philosophy with special focus on tradition of phenomenology and hermeneutics

Job title: Lecturer
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position (40 hours per week) for a period of three-year

Expected starting date: October 1, 2018
Application deadline: March 15, 2018 (23:59h / before 16th March 2018 Prague local time) 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK