Dětský koutek FF UK bude od letního semestru fungovat pro filozofy i pro právníky

Dětský koutek FF UK prošel rekonstrukcí, kterou si vyžádala samovolná havárie elektroinstalace v létě 2017. Jeho prostory budou nově sloužit také akademikům, zaměstnancům a studentům Právnické fakulty UK. Slavnostního znovuotevření, které proběhlo 17. ledna 2018, se zúčastnila děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová a děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík.

Obě fakulty chtějí dál v této oblasti spolupracovat a jednají o založení dětské skupiny. „Je logické, abychom spolupracovali, obě fakulty jsou opravdu blízko sebe,“ řekl děkan Kuklík, který pro potřeby koutku věnoval symbolický dar.

Ostrý provoz dětského koutku pro studenty i pedagogy obou fakult je plánován na začátek letního semestru 2017/2018. Do té doby bude koutek dovybaven a spuštěn nový rezervační systém.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK