Archiv pro rok: 2018

Zemřel Vladimír Svatoň, profesor komparatistiky a slavistiky na FF UK a velká osobnost české literární vědy

S lítostí jsme přijali zprávu, že 26. prosince zemřel ve věku 87 let prof. Vladimír Svatoň. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 4. ledna v 11:40 v Ústřední obřadní síni Olšanské hřbitovy.

EIZ: Konec přístupu do kolekce Screen Studies

Vážené uživatelky, vážení uživatelé, upozorňujeme, že 31. 12. 2018 končí přístup do kolekce elektronických zdrojů Screen Studies Collection. Do tohoto data si můžete vyexportovat svá případná osobní výzkumná data ze schránky My Research (záznamy, alerty, uložené dotazy).  

Jmenování ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK byl doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.  jmenován ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. PhDr. Petr […]

Jmenování ředitelem Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu translatologie FF UK byl PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.  jmenován ředitelem Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem.Koncepce rozvoje – PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Jmenování ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Českého egyptologického ústavu FF UK byl prof. Miroslav Bárta, Dr.  jmenován ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – prof. Miroslav Bárta, Dr.

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Právník/-ička.

PROGRES Q07 (“Centre for the Study of the Middle Ages“): Call for Postdoc Scholarships for the period of 1st March – 31st December 2019

PROGRES Q07 (“Centre for the Study of the Middle Ages“), Faculty of Arts, Charles University Prague, offers 2–3 nine-month scholarship (March – December 2019) to postdocs or PhD students working in any field of medieval studies.

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o 2–3 místa postdoka na období 03/2019 – 12/2019

Soutěž probíhá ve dnech 20. prosince 2018 – 1. února 2019. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07.

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky/ Job offer from 18 December 2018 – Department of English Language and ELT Methodology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 19.1.2019. / Field and specialization: English linguistics. Applications by 19.1.2019.

Univerzita Karlova zve na výstavu vzácných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

Od 18. prosince budou v Císařském sálu Karolina k vidění umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult, včetně žezla FF UK.