VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 15. 12. 2017 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 15 December 2017 – Department of English Language and ELT Methodology

English see below
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na

Ústavu anglického jazyka a didaktiky

Název pracovní pozice: lektor
Předpokládaná mzdová třída: L1
Obor a zaměření: angličtina jako cizí jazyk, angličtina pro akademické účely
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka praktického jazyka a angličtiny pro akademické účely v bakalářském programu anglistika a amerikanistika

Požadavky:

 • rodilý mluvčí angličtiny
 • magisterské nebo bakalářské vzdělání v oborech anglický jazyk, výuka angličtiny jako cizího jazyka, apod.
 • schopnost vyučovat předměty v dalších oblastech se vztahem k výuce anglického jazyka a lingvistiky či didaktiky angličtiny výhodou
 • odpovídající praxe výuky na VŠ
 • organizační a komunikační dovednosti
 • základní znalost češtiny

Předpokládaný nástup: 1. února 2018
Termín přihlášky: 15. ledna 2018

Náležitosti přihlášky:

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Department of English Language and ELT Methodology

Name of the position: lecturer (L1)
Expected pay group: L1
Field and specialization: EFL/English for Academic Purposes
Workload: 0.5 (20 hours a week)

Work description:

 • teaching EFL/English for Academic Purposes to students of the BA programme English and American studies

Requirements:

 • a native speaker of English
 • a BA/MA degree in TESOL, English language, or related fields
 • ability to teach other English-language- or English-linguistics-related subjects (e.g. English for Academic Purposes, TEFL or other) is an advantage
 • adequate teaching experience at the university level
 • organizational and communication skills
 • a working knowledge of Czech

Expected start: 10 February 2018
Application deadline: 15 January 2018

Application formalities:

 • application for the selection procedure
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded (Originals of documents will be required for the selection procedure.)

 Forms of applying:

 • Electronically:
  Completing the form at below. Successful application will be confirmed by email.
 • Personally by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.