V rámci projektu KREAS byla vyhlášena výběrová řízení na pozice manažerů a administrátorů

Pro projekt KREAS, financovaný v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“, hledáme pracovníky na pozice finanční manažer/ka, projektu, manažer/ka projektu, administrátor/ka projektu a administrátor/ka veřejných zakázek.

Uzávěrka výběrového řízení je stanovena do 21. 1. 2018. Pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty.

Finanční manažer/ka projektu

Manažer/ka projektu

Administrátor/ka projektu

Administrátor/ka veřejných zakázek

kreas


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK