Proběhla tři sympozia k teologickým podnětům Tomáše Halíka v USA

Sympozia, která během letošního podzimního semestru hostila University of Notre Dame (Indiana, USA), se vztahovala jak k myšlenkám knihy Tomáše Halíka Chci, abys byl (kterou pod názvem I Want You To Be publikoval Notre Dame University Press a která získala letos v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oblasti filozofie a v kanadském Québecu první cenu v oblasti teologie od asociace katolických médií USA a Kanady), tak k projektu Teologická hermeneutika současné kultury a společnosti, na němž Tomáš Halík v USA v podzimním semestru 2015 a 2017 pracoval.

V říjnu vystoupil prof. Halík v rámci sympozií Kde hledat znamení dobyJak interpretovat znamení doby. Poslední – listopadové – sympozium, nazvané Jak odpovědět na znamení doby, mělo podobu čtyř panelových diskusí, na nichž vystoupili teologové, sociologové a filozofové z několika univerzit v USA, Jižní Americe a Africe.

Témata jednotlivých panelů:

  • Teologie  pro  postsekulární věk: Trendy v současné teologii v Severní a Jižní Americe
  • Spiritualita pro postsekulární věk
  • Spiritualita a teologie při interpretaci „znamení času“
  • Křesťanská identita v multikulturním světě


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK