Nově vypsaná výběrová řízení: prosinec 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypsala výběrová řízení na pozice akademických a technicko-hospodářských pracovníků. Nové kolegy hledá Ústav anglického jazyka a didaktiky, Katedra psychologie a Ústav Dálného východu; dále oddělení vědy a osobní oddělení.

V rámci projektu KREAS byla vyhlášena výběrová řízení na pozice manažerů a administrátorů

Pro projekt KREAS, financovaný v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“, hledáme pracovníky na pozice finanční manažer/ka, projektu, manažer/ka projektu, administrátor/ka projektu a administrátor/ka veřejných zakázek.

Uzávěrka výběrového řízení je stanovena do 21. 1. 2018. Pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK