Charles Clover: Putin and Xi Jinping: is there a new model of authoritarian emerging?

Přednáška se zaměří na paralely mezi autoritářským režimy v Rusku a v Číně a okrajově též v dalších zemích (Turecko). Charles Clover si na základě bohatých zkušeností s ruskou politikou a jejím ideologickým pozadím klade otázku, nakolik můžeme mluvit o novém Eurasijském modelu autoritářské vlády, který se bude stále více prosazovat globálně.

Charles Clover je známý novinář a autor zaměřující se doposud na Rusko, kde v letech 2008 až 2013 působil jako ředitel kanceláře britského deníku Financial Times. V současné době působí jako dopisovatel FT v Pekingu. V roce 2015 v nakladatelství Yaleské univerzity vydal knihu o současném ruském nacionalismu v perspektivě národní ideologie Eurasianismu (Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism), v níž propojuje studium historických pramenů s rozhovory s ideology kolem ruského prezidenta Putina.

Přednáška se uskuteční v rámci mezinárodní konference Institutu strategických regionů Geographical Spaces, Cultural and Political Constructs, and Analytical Tools.

čtvrtek 7. prosince od 17:00

Filozofická fakulta UK

nám. Jana Palacha 2, Praha 1

místnost č. 301

plakát


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK