Byly zveřejněny výsledky GA ČR 2018. FF UK získala 15 grantů

Ze 39 podaných standardních grantových žádostí bylo vybráno 14 projektů; ze tří juniorských jeden.

Všem úspěšným žadatelům velice gratulujeme.

 

Projekty přijaté k realizaci

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Šlechtická politika habsburské monarchie v dlouhém 19. století
Ing. Mgr. Lubomír Ondračka Hinduismus v Bengálsku (Oxfordské dějiny hinduismu)
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. Komplexnost hospodářství starověkého Předního východu. Management zdrojů a daňové systémy ve 3. a 2. tis. př. n. l.
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D. ECOLE DE PARIS: Výtvarní umělci z Čech a tzv. pařížská škola 1918–1938
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547
doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. Proměna egyptské společnosti v pozdní 5. dynastii dle dokladů z Džedkareova pyramidového komplexu
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D. Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské
doc. Jakub Čapek, Ph.D. Osobní identita na rozcestí. Fenomenologické, genealogické a hegelovské přístupy
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. Kulturní války a národní trajektorie sekularizace ve střední Evropě
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Partnerské násilí: diferenciace jeho podmínek, měření a hodnocení
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 1946–1992: kulturní, (geo)politické a institucionální dějiny v (trans)nacionální perspektivě
juniorský projekt „Primitivní“ a lidové umění v českém avantgardním divadle: kontext, praxe, teorie
Mgr. Eva Šlaisová, Ph.D.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK