…a slovo se stalo hudbou. Multimediální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století je přístupná už jen do konce roku

Rukopisy_Banner_cz

Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny …a slovo se stalo hudbou nabízí původní notové záznamy středověké a renesanční hudby, jejich současné přepisy a nahrávky dané skladby. Vše doplňuje vysvětlující komentář.

Výběr rukopisů, doprovodné texty a transkripce hudebních památek jsou společným dílem pražského týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in the Late-Medieval and Early-Modern Europe (Lenka Hlávková, David Eben, Jan Ciglbauer) Renáty Modrákové z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR a studentů Ústavu hudební vědy FF UK.  Při přípravě virtuální výstavy bylo pracováno s rukopisy digitalizovanými ve virtuální knihovně Manuscriptorium, s dostupnými notovými edicemi a hudebními nahrávkami.

Projekt byl spuštěn u příležitosti Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě 2017 (Medieval and Renaissance Music Conference), která se konala 4.–8. července v Anežském klášteře v Praze. Šlo o doposud největší setkání odborníků na hudbu starších období: 45. ročníku prestižního setkání se účastnilo přes tři sta českých a zahraničních muzikologů.

Multimediální výstava hudebních rukopisů je v plné verzi přístupná pouze do 31. prosince 2017. Nezmeškejte jedinečnou příležitost prohlédnout si originální notové záznamy v konfrontaci s moderní transkripcí a poslechnout si hudbu z nahrávek velkoryse zapůjčených firmami Supraphon a Hyperion.

Rukopisy_plakat_cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK