…a slovo se stalo hudbou. Multimediální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století je přístupná už jen do konce roku

Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny …a slovo se stalo hudbou nabízí původní notové záznamy středověké a renesanční hudby, jejich současné přepisy a nahrávky dané skladby. Vše doplňuje vysvětlující komentář.

Výběr rukopisů, doprovodné texty a transkripce hudebních památek jsou společným dílem pražského týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in the Late-Medieval and Early-Modern Europe (Lenka Hlávková, David Eben, Jan Ciglbauer) Renáty Modrákové z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR a studentů Ústavu hudební vědy FF UK.  Při přípravě virtuální výstavy bylo pracováno s rukopisy digitalizovanými ve virtuální knihovně Manuscriptorium, s dostupnými notovými edicemi a hudebními nahrávkami.

Projekt byl spuštěn u příležitosti Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě 2017 (Medieval and Renaissance Music Conference), která se konala 4.–8. července v Anežském klášteře v Praze. Šlo o doposud největší setkání odborníků na hudbu starších období: 45. ročníku prestižního setkání se účastnilo přes tři sta českých a zahraničních muzikologů.

Multimediální výstava hudebních rukopisů je v plné verzi přístupná pouze do 31. prosince 2017. Nezmeškejte jedinečnou příležitost prohlédnout si originální notové záznamy v konfrontaci s moderní transkripcí a poslechnout si hudbu z nahrávek velkoryse zapůjčených firmami Supraphon a Hyperion.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK