Známý matematik John Lennox a sociolog Os Guinness vystoupí v Praze

Univerzitní křesťanské hnutí pořádá spolu s Filozofickou fakultou UK sérii přednášek profesora matematiky Johna Lennoxe a sociologa Ose Guinnesse. John Lennox vystoupí s přednáškou Time for Science. What can we really know? 2. listopadu, Os Guinness promluví na téma Time for Truth. Who can we really trust? 6. listopadu.

John Lennox: Time for Science. What can we really know?

2. 11. 2017 od 19 hod | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1; Collegium Maximum | událost na Facebooku
Inspirován kantovskými otázkami Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? přiblíží John Lennox myšlení René Descarta a Edmunda Husserla. Věnovat se bude také otázce, zda mimo poznání na základě měřitelných dat existuje také druh poznání vztahující se k něčemu, co nás přesahuje. Lennox ve své přednášce porovná přístupy předních křesťanských i sekulárních myslitelů k této problematice.

John C. Lennox je profesorem matematiky a filozofie vědy na Univerzitě v Oxfordu. Vystudoval matematiku na Cambridge University, kde získal doktorát za disertaci Centrality and permutability in soluble groups. V Oxfordu následně získal doktorát v oblasti filozofie vědy; na University of Surrey získal MA v oboru bioetiky. Působil na univerzitách ve Vídni, Wützburgu a Albertě, Minsku, Kyjevě, Moskvě, Novosibirsku a Ramat Ganu. Plynule mluví německy, španělsky, francouzsky a rusky. Z ruštiny přeložil řadu významných matematických publikací. Posledních několik let se věnuje obhajobě křesťanské víry zejména v konfrontaci s novým ateismem. Lennox je členem London Mathematical Society, Trinity Fora a mnoha univerzitních spolků v Oxfordu. Jeho polemiky s Richardem Dawkinsem a Christopherem Hitchensem dokonce vyšly knižně (God’s Undertaker: Has Science Buried God?, 2009; Gunning for God, 2011; Seven Days that Divide the World, 2011). Je názorovým oponentem Stephena Hawkinga, na jehož publikaci The Grand Design (2011) Lennox odpověděl knihou God and Stephen Hawking (2011).

 

Os Guinness: Time for Truth. Who can we really trust?

6. 11. 2017 od 19 hod | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1; Velká aula FF UK (m. č. 131)
V postmoderní společnosti podle Ose Guinnesse neexistuje pravda v objektivním nebo absolutním smyslu, neboť je vždy relativizována. Přesto je pro nás pravda nepostradatelná pro dosažení skutečné svobody a kvalitního života. Je rovněž něčím, co nás konfrontuje, co formuje naše touhy a je podle našich tužeb zpětně formováno. Přednáška je zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti.

Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové války pobývali jako lékařští misionáři. Byl svědkem čínské revoluce v roce 1949 a společně s mnoha dalšími cizinci byl vyhoštěn. Vrátil se do Evropy, kde studoval na University of London a následně na Oriel College v Oxfordu, kde získal doktorát.

Os Guinness napsal a editoval více než třicet knih včetně The Call, Time for Truth, Long Journey Home, Unspeakable, A Free People’s Suicide, The Global Public SquareRenaissance. Než se odstěhoval do Spojených států v roce 1984, pracoval jako nezávislý reportér BBC. Od té doby byl hostujícím badatelem ve Woodrow Wilson Center for International Studies, lektorem na Brookings Institution, Trinity Foru a EastWest Institute v New Yorku. Byl ředitelem Williamsburg Charter Foundation a je autorem The Global Charter of Conscience publikovaného Evropským parlamentem v roce 2012.

organizátoři:

Tomáš Uher, DiS.
ředitel Univerzitního křesťanského hnutí
tomuher@gmail.com

MgA. Zuzana Pomykalová
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
zuzana.pomykalova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK